service@ekteapotek.com Norway

Butikk

KJØP ZOLPICLONE / IMOVANE 7,5 MG ONLINE I NORGE

kr157.00

KJØP ZOLPICLONE / IMOVANE 7,5 MG ONLINE I NORGE

40-47
Zopiklon er indikert for kortsiktig behandling av søvnløshet karakterisert ved vanskeligheter med å sovne, hyppig nattesykdom og / eller tidlig morgenoppvåkning. Siden søvnforstyrrelser kan være presentasjonssymptom for fysisk og / eller psykisk lidelse, bør pasienten evalueres nøye før farmakologisk behandling påbegynnes. Søvnløshet som fortsetter etter 7 til 10 dagers behandling kan indikere tilstedeværelse av en primær psykiatrisk og / eller medisinsk tilstand.


Product Description

KJØP ZOLPICLONE / IMOVANE 7,5 MG ONLINE I NORGE

zopiklon

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å ta dette
medisin fordi den inneholder viktig informasjon for deg.
– Hold denne pakningsvedlegget. Du må kanskje lese den igjen.
– Dersom du har ytterligere spørsmål, spør legen din eller
farmasøyt.
– Dette legemidlet er foreskrevet for deg. Ikke pass den på
til andre. Det kan skade dem, selv om symptomene er det
det samme som ditt.
– Hvis noen av bivirkningene blir alvorlige, eller hvis du merker noe
bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget, vennligst informer legen din eller
farmasøyt.
Hva er i denne pakningsvedlegget
1. Hva Zopiclone er og hva det brukes til
2. Hva du må vite før du tar Zopiclone
3. Hvordan du tar Zopiclone
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan lagres Zopiclone
6. Innhold i pakningen og annen informasjon
1. Hva Zopiclone er og hva det brukes til
Navnet på legemidlet er enten Zopiclone 3,75 mg tabletter
eller Zopiclone 7,5 mg tabletter. For enkel referanse vil begge være
kalt zopiklon i denne pakningsvedlegget. Zopiclone-tabletter inneholder a
medisin kalt zopiklon. Dette tilhører en gruppe medisiner
kalt hypnotikk. Det fungerer ved å handle på hjernen for å hjelpe deg
sove.
Zopiklon brukes til å behandle søvnproblemer hos voksne som:
• Vanskelighetsgrad som sovner,
• Våkner midt på natten,
• Våkner for tidlig,
• Alvorlige eller forstyrrende søvnproblemer som er forårsaket av din
humør eller psykiske problemer.
Zopiclone kan brukes til både midlertidig og lengre varighet
søvnproblemer. Imidlertid er zopiklon ikke ment å brukes
hver dag i lange perioder eller for å behandle depresjon.
Spør legen din om råd hvis du er usikker.
2. Hva du må vite før du bruker Zopiclone
Bruk ikke Zopiclone og fortell legen din dersom:
Du er allergisk (overfølsom) overfor zopiklon eller noen av de
Andre innholdsstoffer i Zopiclone tabletter (oppført i seksjon 6
under). Tegnene på en allergisk reaksjon inkluderer: et utslett,
svelging eller pusteproblemer, hevelse av leppene dine, ansikt,
hals eller tunge.
– Du har et problem som forårsaker alvorlig muskel svakhet
(myasthenia gravis).
– Lungene virker ikke skikkelig (luftveissvikt).
– Du har et problem hvor du slutter å puste for kort tid
perioder om natten (søvnapné).
– Du har alvorlige leverproblemer.
– Du er under 18 år. Sikkerheten og effekten av
zopiklon hos barn og ungdom i alderen under 18 år
har ikke blitt etablert.
Ta ikke dette legemidlet dersom noe av det ovenfor gjelder for deg.
Hvis du er usikker, må du snakke med legen din eller apoteket før
tar zopiklon.
Advarsler og forholdsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Zopiclone
Ta kontakt med legen din eller apoteket før du tar
medisin hvis:
– Du har leverproblemer (se også ‘Ikke ta dette
medisin og fortell legen din dersom: ‘i avsnittet ovenfor).
Legen din må kanskje gi deg en lavere dose zopiklon.
– Du har noen nyreproblemer. Legen din må kanskje gi
du har en lavere dose zopiklon.
– Du lider av milde pusteproblemer, legen din vil
avgjør om du skal få zopiklon (se også “Ikke ta
dette legemidlet og fortell legen din dersom: ‘i avsnittet ovenfor).
– Du har en historie med alkohol- eller narkotikamisbruk.
– Du har blitt fortalt av en lege at du har en personlighet
lidelse.
– Du har nylig tatt zopiklon eller andre lignende medisiner
i mer enn fire uker.
– Du føler ikke at du noen gang vil kunne slutte å ta zopiklon
eller andre legemidler som brukes til å behandle søvnproblemer.
Før du tar zopiklon, er det viktig å sørge for at du
kan ha minst 7 til 8 timer uavbrutt søvn for å hjelpe
reduser risikoen for noen bivirkninger (se avsnitt 4 – Mulig
bivirkninger).
Hvis du ikke er sikker på om noen av ovenstående gjelder for deg, snakk med din
lege eller apotek før du tar zopiklon.
Andre legemidler og Zopiclone
Fortell legen din eller apoteket dersom du tar eller har
nylig tatt andre medisiner. Dette inkluderer medisiner du
kjøp uten resept, inkludert urte medisiner.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KJØP ZOLPICLONE / IMOVANE 7,5 MG ONLINE I NORGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

has been added to the cart. View Cart