service@ekteapotek.com Norway

Butikk

KJØP OXYNORM 5MG ONLINE I NORGE

kr157.00

KJØP OXYNORM 5MG ONLINE I NORGE

Oxykodon er en semisyntetisk opioid syntetisert fra thebaine, en opioidalkaloid som finnes i persisk valmue, og en av de mange alkaloider som finnes i opiumvalmogen. Det er et moderat kraftig opioid smertestillende middel (oralt omtrent 1,5 ganger kraftigere enn morfin), vanligvis indikert for lindring av moderat til alvorlig smerte. Oxykodon ble utviklet i Tyskland i 1917 som en av flere semi-syntetiske opioider i et forsøk på å forbedre eksisterende opioider.

Oxykodon är tillgänglig som enstaka läkemedel vid omedelbar frisättning och kontrollerad frisättning. I Storbritannien finns det tillgängligt i 10 mg / ml och 50 mg / ml formulering för intramuskulär eller intravenös administrering. Kombinationsprodukter är också tillgängliga som formuleringar med omedelbar frisättning, med icke-narkotiska analgetiska ingredienser, såsom paracetamol (acetaminofen) och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), inklusive aspirin och ibuprofen.

Category:

Product Description

KJØP OXYNORM 5MG ONLINE I NORGE

OxyNorm 5mg kapsler / OxyNorm 10mg kapsler / OxyNorm 20mg kapsler
(Oksykodon)
Pasientinformasjonsseddel
Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å ta legemidlet
fordi den inneholder viktig informasjon for deg.
* Lagre denne pakningsvedlegget. Du må kanskje lese den igjen.
*
Kontakt lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål.
* Dette legemidlet er bare foreskrevet for deg. Ikke overfør den til
andre. Det kan skade dem, selv om deres tegn på sykdom er det samme som
din.
*
Kontakt lege eller apotek dersom du får bivirkninger. Dette inkluderer
Mulige bivirkninger ikke nevnt i denne pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Legemidlet kalles OxyNorm 5mg, 10mg og 20mg kapsler, men vil være
kalt OxyNorm kapsler i hele dette pakningsvedlegget.
Hva er i denne pakningsvedlegget
Hva oksykodon er og hva de er vant til
Hva du trenger å vite før du tar OxyNorm kapsler
Hvordan ta OxyNorm 5mg kapsler
Mulige bivirkninger
Hvordan lagre OxyNorm kapsler
Innhold i pakken og annen informasjon
Hva oksykodon er og hva de er vant til
for
Disse kapslene har blitt foreskrevet for deg av legen din for å avlaste
moderat til alvorlig smerte. De inneholder den aktive ingrediensen oksykodon
tilhører en gruppe medisiner kalt sterke smertestillende midler eller
‘smertestillende medisiner’.
Hva du trenger å vite før du tar OxyNorm 5 mg
kapsler

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KJØP OXYNORM 5MG ONLINE I NORGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

has been added to the cart. View Cart