service@ekteapotek.com Norway

Butikk

KJØP OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SUN ONLINE I NORGE

kr157.00

KJØP OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SUN ONLINE I NORGE

Oksykodon 30 mg hydroklorid SUN, USP TABLETS ® tabletter er en formulering av oksykodonhydroklorid med umiddelbar frigivelse angitt for moderat til alvorlig smertebehandling hvor bruk av en opioidanalgetik er hensiktsmessig.

Category:

Product Description

KJØP OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SUN ONLINE I NORGE

Köp Oxycodone 30 mg Hydrochloride SUN, USP Tablets Online

Oxycodon 30 mg hydroklorid SUN, ROXICODONE® (oxikodonhydroklorid tabletter USP) är ett opioidanalgetikum.

Varje tablett för oral administrering innehåller 5 mg, 15 mg eller 30 mg oxikodonhydroklorid USP.

Oxykodonhydroklorid är ett vitt, luktfritt kristallint pulver härrörande från opiumalkaloid, thebaine. Oxykodonhydroklorid löses upp i vatten (1 g i 6 till 7 ml) och anses vara lättlöslig i alkohol (oktanolvattenfördelningskoefficienten är 0,7).

Tabletter med 5 mg roxikodon (oxikodonhydroklorid) innehåller inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa och stearinsyra. 15 och 30 mg tabletterna innehåller följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa; natriumstärkelseglykolat; majsstärkelse; laktos; stearinsyra; D & C Yellow No. 10 (15 mg tablett); och FD & C Blue No. 2 (15 mg och 30 mg tabletter).

Tabletterna på 5 mg, 15 mg och 30 mg innehåller motsvarande 4,6 mg, 13,5 mg respektive 27,0 mg av den oxikodonfria basen.

INDIKATIONER OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SUN
ROXICODONE (oxikodonhydroklorid) ® -tabletter är en oral formulering av oxikodonhydroklorid med omedelbar frisättning som indikeras för hantering av måttlig till svår smärta där användningen av ett opioidanalgetik är lämpligt.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KJØP OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORIDE SUN ONLINE I NORGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

has been added to the cart. View Cart