service@ekteapotek.com Norway

Butikk

Kjøp Alprazolam online i norge

kr157.00

Kjøp Alprazolam online i norge

37-45

Alprazolam er et benzodiazepin (ben-zoe-fargestoff-AZE-eh-peen). Det påvirker kjemikalier i hjernen som kan være ubalansert hos personer med angst.

Alprazolam brukes til å behandle angstlidelser, panikklidelser og angst forårsaket av depresjon.

Alprazolam kan også brukes til formål som ikke er oppført i denne medisinen.


Product Description

Kjøp Alprazolam online i norge

Alprazolam tabletter med förlängd frisättning innehåller USP alprazolam vilket är en triazoloanalog av 1,4-bensodiazepinklassen av centrala nervsystemet aktiva föreningar.

Varje alprazolam förlängd frisättningstablett innehåller oral administrering 0,5 mg, 1 mg, 2 mg eller 3 mg alprazolam. De inaktiva ingredienserna är laktosmonohydrat, hypromellos och magnesiumstearat. Dessutom innehåller 1 mg tabletterna också D & C gul # 10 aluminiumsjö. De 2 mg tabletterna innehåller också FD & C Yellow # 6 aluminiumsjö och 3 mg tabletterna innehåller också D & C Yellow # 10 aluminiumsjö och FD & C Blue # 2 aluminiumsjö.

Efter oral administration av alprazolam (tabletter med omedelbar frisättning) absorberas alprazolam lätt. Högsta koncentrationerna i plasman inträffar inom en till två timmar efter administrering. Plasmanivån är proportionell mot den givna dosen; över dosområdet från 0,5 mg till 3,0 mg observerades toppnivåer av 8,0 ng / ml till 37 ng / ml. Med hjälp av en specifik analysmetod har den genomsnittliga halveringstiden för plasmaeliminering av alprazolam visat sig vara cirka 11,2 timmar (intervall: 6,3 till 26,9 timmar) hos friska vuxna.

Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten för alprazolam från alprazolam förlängd frisättningstabletter är cirka 90% och den relativa biotillgängligheten jämfört med alprazolam tabletter är 100%. Biotillgängligheten och farmakokinetiken för alprazolam efter administration av alprazolam tabletter med förlängd frisättning liknar den för alprazolam tabletter, med undantag av en långsammare absorptionshastighet. Den långsammare absorptionshastigheten resulterar i en relativt konstant koncentration som bibehålls mellan 5 och 11 timmar efter doseringen. Farmakokinetiken för alprazolam och två av dess huvudsakliga aktiva metaboliter (4-hydroxiprazolam och a-hydroxiprazolam) är linjära och koncentrationerna är proportionella upp till den rekommenderade maximala dagliga dosen på 10 mg som ges en gång dagligen. Multipeldosstudier indikerar att metabolism och eliminering av alprazolam är likartade för produkterna med omedelbar frisättning och förlängd frisättning.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kjøp Alprazolam online i norge”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

has been added to the cart. View Cart